ขั้นตอนการติดตั้ง Linux : CentOS 7.0 แบบ Step By Step

ขั้นตอนการติดตั้ง Linux : CentOS 7.0 แบบ Step By Step

ขั้นตอนการติดตั้ง Linux : CentOS 7.0 แบบ Step By Step

วิธีติดตั้ง CentOS 7.0 ระบบปฎิบัติการยอดนิยมที่เป็น Opensource เหมาะแก่การนำมาทำ Server แบบต่างๆ ภายในองค์กร อาทิเช่น Web Server, File Server, SVN Server, Database Server และอื่นๆ

CentOS 7.0 ถูกปล่อยมาให้ผู้ใช้งานสามารถดาวโหลดเมื่อเดือน June, 2014 โดยในเวอร์ชั่นนี้ สามารถดาวโหลดได้จากลิงค์

CentOS-7.0-1406-x86_64-DVD.iso การติดตั้งเมื่อดาวโหลดเสร็จทำการเบิร์นลงแผ่น DVD ตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์ทำการบูท

จาก DVD และเริ่มต้นการติดตั้ง CentOS 7.0 กัน

 

เริ่มต้นการติดตั้ง CentOS 7.0 ดังนี้

1. บูทด้วย  CentOS bootable media หรือ ISO จะพบหน้าดังรูป เลือก “Install CentOS 7”

 

2. เลือกภาษาที่ต้องการและกด Continue

 

3. โดยปกติการติดตั้งจะทำการจัดพาทิชั่น (Partitioning) อัตโนมัติบนฮาร์ดดิส เราสามารถแก้ไขได้โดยกดที่ “Installation Destination”

4. กดที่ฮาร์ดดิสที่ต้องการติดตั้ง CentOS 7 และด้านใต้ Other Storage Options เลือก I will configure partitioning ต่อมากด Done

 

5. ทำการสร้างพาทิชั่นที่ต้องการ เมื่อเสร็จเรียบร้อยกด Done

 

6. จะพบหน้าต่าง สรุปการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ต่อมากด Accept changes

 

7. ตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยโซนที่ต้องการ เสร็จแล้วกด Done

 

8. ตั้งค่า Network และ Hostname ที่ต้องการ โดยกดที่ “NETWORK & HOSTNAME”


 

9. เลือก Software ที่ต้องการติดตั้งโดยกดที่ “Software Selection”

 

10. เมื่อตั้งค่าที่จำเป็นเสร็จเรียบร้อย กดที่ “Begin Installation” เพื่อเริ่มติดตั้ง

 

 

11. ตั้งค่า root password

 

12. สร้าง User

13. การติดตั้งจะแสดงเปอร์เซ็นความสำเร็จด้านล่าง

 

14. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะให้ Reboot ทำการกด Reboot

 

15. เมื่อ Reboot เราจะเข้าสู่หน้า Log In สำหรับเข้าใช้ CentOS ครั้งแรก “Accept the EULA agreement”

 

16. เมื่อ Log In จะปรากฏหน้าจอ Desktop ของ CentOS 7.0

 

จบบริบูรณ์