ชั้นนายพัน เหล่า ส.

 


วิธีการขอรหัสแบบอัตโนมัติ
การสอบถาม LineAT

Line@ (LineAT)   = @zew6966n
คลิก1.ตำราและแนวสอบ วิชาการสื่อสารประเภทสาย

2.ตำราและแนวสอบ วิชาการสื่อสารประเภทวิทยุ


3.ตำราและแนวสอบ วิชาหลักนิยมทหารสื่อสาร4.ตำราและแนวสอบ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.ตำราและแนวสอบ วิชาภาษาอังกฤษคณะกรรมการคุมสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้าสอบหลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่า ส.รุ่นที่ 54

หมายเหตุ…รายชื่อผู้เข้าสอบ อาจมีมากกว่าที่ลงในเอกสารนี้  สอบถาม ที่  แผนกเตรียมพล.กกพ.สส. 95450