ชั้นนายร้อย เหล่า ส.

กำหนดการสอบ
-> วัน จันทร์ ที่ 7 พ.ค. 2561 เวลา 0900 – 1200 น.

สถานที่สอบ
-> รร.ส.สส.

ข้อห้ามในการเข้าสอบ
-> งดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

รายชื่อ 5 วิชา สำหรับ แนวสอบชั้นนายร้อย เหล่า ส.
วิชาละ 40 ข้อ


1.ตำราและแนวสอบ วิชาการสื่อสารประเภทสาย

2.ตำราและแนวสอบ วิชาการสื่อสารประเภทวิทยุ

3.ตำราและแนวสอบ วิชาหลักนิยมทหารสื่อสาร 4.ตำราและแนวสอบ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.ตำราและแนวสอบ วิชาทั่วไปและภาษาอังกฤษ